เป็นหัวแถวของหน้านี้

การตรวจสุขภาพเด็กทารก

วันที่ 6 เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย

เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเด็กทารกและเด็กก่อนเข้าโรงเรียน (เด็ก 4 เดือนเด็ก 1 ปี 6 เดือนเด็กอายุ 3 ปี) ที่ดำเนินการที่ที่ว่าการเขต

 หลังจากเอามาตรการป้องกันทรงกลดไวรัสโรคติดเชื้อการขยายรุ่นใหม่ แล้วดำเนินการการตรวจสุขภาพเด็กทารกและเด็กก่อนเข้าโรงเรียน (เด็ก 4 เดือนเด็ก 1 ปี 6 เดือนเด็กอายุ 3 ปี) ที่ดำเนินการที่ที่ว่าการเขต
เป็นโอกาสที่การตรวจสุขภาพเด็กทารกและเด็กก่อนเข้าโรงเรียนยืนยันว่า ของเด็กการเจริญเติบโตจุดหักเหของการเจริญเติบโต และสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร และได้รับการได้รับสำคัญเป็นช่วงเวลาที่ดีมากกว่าเดิม

เพื่อให้การตรวจสุขภาพได้รับการตรวจร่างกายอย่างโล่งอก

 เวลาดำเนินการการตรวจสุขภาพเด็กทารกและเด็กก่อนเข้าโรงเรียนที่ที่ว่าการเขต ทำมาตรการมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่ 3 หนาแน่นโดยการจำกัดและการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมของจำนวนคนที่ถูกได้รับในหนึ่งครั้ง
 เวลาถูกไปปรึกษา ต้องการความร่วมมือถัดไป
(1) กรณีที่มีการเป็นไข้มากกว่าไข้หวัดและ 37.5 องศาผื่นเฉียบพลัน ช่วยงดการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
(2) กรณีที่ไม่เพียงแต่ลูกที่เป้าหมายสำหรับการตรวจสุขภาพเท่านั้นมีคนที่มีอาการป่วยเช่นการเป็นไข้หรือการไออยู่ในครอบครัว ช่วยงดการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
(3) ในกรณี visit to an office ต้องการความร่วมมือการป้องกันการติดเชื้อเช่นการสวมใส่ (ครอบครัว) การซักด้วยมือของหน้ากาก
(4) ที่ที่จัดงานการตรวจสุขภาพ ดำเนินการ thermometry และการยืนยันสภาพร่างกายก่อนการเข้าสถาบัน
(5) ต้องการความร่วมมือการเอากลับบ้านของผ้าอ้อมที่ใช้แล้ว

การแนะนำของการตรวจสุขภาพเด็กทารกแต่ละ age of the month

เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ (การรองรับกรณีพิเศษ) ในหน่วยงานทางการแพทย์

※※ระยะเวลาการเข้ารับการตรวจสุขภาพของการตรวจสุขภาพ (การรองรับกรณีพิเศษ) ในหน่วยงานทางการแพทย์สิ้นสุดลงในวันที่ 31 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2564

เบอร์ติดต่อสอบถาม

หน่วยงานการสนับสนุนครอบครัวสวัสดิการศูนย์การดูแลสุขภาพเด็ก
เขตหมายเลขโทรศัพท์เขตหมายเลขโทรศัพท์
เขต สึรุมิ045-510-1850เขต คะนะซะวะ045-788-7785
เขต คะนะกะวะ045-411-7111เขต โคะโอะคุ045-540-2340
เขต นิชิ045-320-8468เขต มิโดะริ045-930-2361
เขต นะคะ045-224-8172เขต อะโอะบะ045-978-2456
เขต มินะมิ045-341-1148เขต สึซุคิ045-948-2318
เขต โคะนะน045-847-8410เขต โทะสึคะ045-866-8466
เขต โฮะโดะกะยะ045-334-6323เขต ซะคะเอะ045-894-8410
เขต อะซะฮิ045-954-6150เขต อิซุมิ045-800-2448
เขต อิโซะโกะ045-750-2448เขต เซะยะ045-367-5748

การสอบถามที่หน้านี้

หน่วยงานเยาวชนหนุ่มสาวเด็กแผนกเด็กและครอบครัวเด็กกองสวัสดิการและการดูแลสุขภาพ

โทรศัพท์: 045-671-2455

โทรศัพท์: 045-671-2455

เครื่องแฟกซ์: 045-681-0925

กลับมาที่หัวแถว